Disclaimer voor Centrum Zin Zorg 

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Websitebouwer Nederlink en Centrum Zin Zorg Veenendaal kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site. Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft websitebouwer Nederlink of Centrum Zin Zorg geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Algemeen

W. (Wilco) van Wakeren (Kamer van Koophandel 69392943), hierna te noemen Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren verleent u hierbij toegang tot centrumzinzorg (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren zijn aangeleverd. Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren.

In het bijzonder zijn alle prijzen (in euro’s) op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centrum Zin Zorg en Wilco van Wakeren. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Informatie

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Websitebouwer Nederlink en Centrum Zin Zorg Veenendaal kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site. Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft websitebouwer Nederlink of Centrum Zin Zorg geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.